Du er her: Bestyrelsesarbejde > Corporate Governance

Corporate Governance

Corporate Governance-anbefalingerne

Corporate Governance er de danske anbefalinger for god og etisk selskabsledelse.

De er specielt rettede mod børsnoterede virksomheder, men der er tale om anbefalinger, som virksomheden og dens bestyrelse kan vælge at rette sig efter - uanset størrelse og ejerform. Anbefalingerne angår regnskabspraksis, åbenhed om informationer - herunder gager.

Formålet med anbefalingerne er i høj grad at øge omverdenens tillid til virksomheden ved gennemsigtighed i informationerne for aktionærer og interessenter iøvrigt.

Samtidig er det formålet at få sammensat en øverste ledelse / bestyrelse, der har og varetager rammerne for den kontrolfunktion, som er bestyrelsens primære ansvar i sit virke.

Anbefalinger for etik og god selskabsledelse  læs dem her eller:
(DKDownload de dansk anbefalinger som pdf-fil her.

(DE) Download de tyske anbefalinger som pdf-fil her. 

 

 Anbefalinger vedrørende måltal og politik for kønssammensætning af ledelsen
Store virksomheder (+250 ansatte mv.) anbefales at angive mål for kønssammensætningen i bestyrelsen, hvis det underrepræsenterede køn udgør <40%. se også regnskabslovens § 99a. Se mere information her...

 

man-woman-sky

 

 

 

Copyright © 2011 - Xpansion   |   Tevringevej 39   |   DK - 5462 Morud   |   Tlf. +45 4093 6622   |   info@xpansion.dk