Lovgivning

Lovgrundlag og anbefalinger for bestyrelsesarbejde i Danmark

Selskabsloven
Se Selskabsloven her. Download pdf-fil

 

Anbefalinger fra komiteen for god Selskabsledelse

Komitéen for god Selskabsledelse udarbejder anbefalinger for god selskabsledelse i (børsnoterede) virksomheder(s bestyrelser).

Se her: https://corporategovernance.dk/anbefalinger-god-selskabsledelse

 

Senest har Komitéen for god Selskabsledelse udarbejdet et sæt anbefalinger der er gældende fra 2017 for aktivt ejerskab med henblik på at sikre, at danske børsnoterede selskaber får det aktive ejerskab fra deres investorer, som bidrager til selskabernes værdiskabelse.

Der er 7 anbefalinger, der opfordrer investorerne til at skabe transparens om, om og hvordan den pågældende investor udøver sit aktive ejerskab.

Se her: https://corporategovernance.dk/anbefalinger-aktivt-ejerskab

 

Bestyrelseshåndbogen 
Til vurdering af virksomhedens ledelsesstruktur for virksomheden anbefales ”Bestyrelseshåndbogen”
Se Bestyrelseshåndbogen her. Download pdf-fil...


Norden

Klik og se Nordens Corporate Government  model her

 

GNDI - Global Network of Directors Institutes
GNDI er et internationalt samarbejde, der deler viden inden for corporate governance.
GNDI repræsenterer kollektivt mere end 100.000 individuelle direktører og ledende medarbejdere og har som formål at holde sine medlemmer ajour med nye bestyrelsesspørgsmål, og at samarbejde om at foreslå politikker og praksis indenfor virksomhedsledelse i hele verden.
http://gndi.org/

 

ECODA - Eropean Confederation of Directors' Associations
Den europæiske organisation i GNDI finder du her: http://ecoda.org/about-ecoda/

 

 

God bestyrelseskultur  
Sammensætningen af bestyrelsen, krav og ansvar sættes i internationalt perspektiv. Hvilke krav er der til bestyrelsen fremover? 
Se anbefalinger her. Download pdf-fil

group-globe

 

Loven. Opgaver og ansvar for Bestyrelsen / Tilsynsrådet
Selskabsloven. Bestyrelsens opgaver
Gælder for A/S og ApS'er.

§ 115. I kapitalselskaber, der har en bestyrelse, skal denne ud over at varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed påse, at:

  1. bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets forhold er tilfredsstillende,
  2. der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
  3. bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold,
  4. direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og
  5. kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og kapitalselskabet er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

Tilsynsrådets opgaver
§ 116. I kapitalselskaber, som har et tilsynsråd, skal tilsynsrådet påse, at

  1. bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets forhold er tilfredsstillende,
  2. der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
  3. tilsynsrådet løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold,
  4. direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og
  5. kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og kapitalselskabet er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

Regler også for medarbejderrepræsentanter
Se kapitel 8: §140 - Reglerne er gældende for kapitalselskaber.
Se hele Selskabslovens tekst.

Copyright © 2011 - Xpansion   |   Tevringevej 39   |   DK - 5462 Morud   |   Tlf. +45 4093 6622   |   info@xpansion.dk