Du er her: Bestyrelsesprofil

Bestyrelsesprofil

Kompetenceprofil

Jeg tilfører bestyrelsen kompetencer indenfor salg, marketing og internationalt netværk samt en solid uddannnelse og viden om corporate governance generelt.

kompetencer S

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brancher
Branchemæssigt kan jeg tilføre og har jeg erfaring med: Tekniske installationer og teknisk service. Har arbejdet med (online) markedsføring af truck-/trailer-reservedele, med europæisk markedsekspansion i kontorforsyningsbranchen, energi-, plast- og blomsterproduktion, og ikke mindst salg af fødevarer til de største europæiske supermarkedskæder og opbygning af salg til møbel- og tæppekæder. 

plants

  

 

Ansvar - Pligter  - Diskretion

Også som bestyrelsesmedlem er jeg mit ansvar bevidst med hensyn til at: 

  • Udstikke retningslinjerne for direktionens arbejde
  • Træffe beslutninger af usædvanlig art og af stor betydning for selskabet
  • Påse forsvarlig formueforvaltning samt at lovens krav om bogføring / økonomi er overholdt
  • Jeg tilbyder diskretion overfor omverdenen i alle forhold.

 

Hvilken selskabsform?

Også som bestyrelsJeg indgår i alle bestyrelsen i alle selskabsformer fra børsnoterede virksomheder til selskabsformer uden lovkrav om at der skal være en bestyrelse. I det tilfælde laver vi en bestyrelseskontrakt, hvori vi fastlægger arbejdsområdet for beslutninger, forventninger og mål. 

 

Kompetencer på en anden måde

Jeg er også entreprenørtypen med erfaring fra "Integrator- og Producentrollerne" fra mit daglige virke som direktør i 2 handelskaber i hhv. Danmark og Tyskland.

Integrator
Plejer - opbygger netværk. 
Skaber involvering, gruppedynamik.
Konfliktløsende

Entreprenør
Igangsættende på basis 
af langsigtet tænkning.
Entusiatisk. 
Idéudviklende. 
Risikovillig.
kompetenceprofil

Administrator
Organiserende. 
Opbygger - udfører: 
Regler, politikker og 
procedurer

Producent
Fokus på kortsigtede behov.
Skaber resultater.
Handlekraftig. 
Erhverver relevant viden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 - Xpansion   |   Tevringevej 39   |   DK - 5462 Morud   |   Tlf. +45 4093 6622   |   info@xpansion.dk